Αποστολή σε όλη την Ελλάδα

Εντός 1-2 εργάσιμων ημερών

Φυσικό Κατάστημα

Τηλεφωνικές Παραγγελίες

pcfactory logo horizontal 3

Όροι Εγγύησης

Όροι Εγγύησης

Όροι Εγγύησης Προϊόντων
 
1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην ειδική θέση του έντυπου εγγύησης, όπως επίσης και στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
 
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του έντυπου εγγύησης και την νόμιμη απόδειξη αγοράς.
 
3. Πριν την παράδοση ενός Η/Υ για επισκευή, ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
 
4. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις του PCFACTORY, με την προσκόμιση ή αποστολή της συσκευής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε εύλογο διάστημα που κρίνεται απαραίτητο ανάλογα με την βλάβη και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και όχι μεγαλύτερο των 20 ημερών.
 
5. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος το PCFACTORY το αντικαθιστά με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών ή ακόμα και διαφορετικού κατασκευαστή.
 
6. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης του PCFACTORY καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
 
7. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των σταθερών και φορητών υπολογιστών αποφασίζεται αποκλειστικά από τo PCFACTORY. Μετά το πέρας των 20 ημερών το PCFACTORY δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής.
 
8. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή του PCFACTORY. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητά του.
 
9. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (π.χ. δισκέτες, CD, μπαταρίες, καλώδια κ.τ.λ.)
 
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει την μπαταρία των Laptop.
 
11. Προβλήματα που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Επίσης δεν καλύπτονται προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς (virus)
 
12. Το PCFACTORY δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα και υπολογιστές στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
 
13. Οι τεχνικοί του PCFACTORY δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
 
14. Το PCFACTORY δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες Η/Υ και λοιπών υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τo καταστήματα του PCFACTORY.
 
15. Σε περίπτωση που η αγορά του προϊόντος δεν έχει γίνει από το κατάστημα PCFACTORY ή είναι εκτός εγγύησης, οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
 
16. Το PCFACTORY δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση καθώς και τις παρενέργειες των λογιστικών, φορολογικών και λοιπών προγραμμάτων τα οποία δεν εμπορεύεται.
 
17. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα στα service του καταστήματος πέραν των 15 ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
 
18. Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει το PCFACTORY  περιορίζεται ρητά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή στο κόστος επισκευής, ή αντικατάστασης οποιονδήποτε μερών του Η/Υ που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό κανονικές συνθήκες.
 
19. Το PCFACTORY δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
 
20. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.
 
 
Τι καλύπτει η εγγύηση σταθερού και φορητού Η/Υ
 
1. Οι σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές του PCFACTORY καλύπτονται από 1 έτος εγγύηση καλής λειτουργίας με δικαίωμα επέκτασης σε δύο έτη από τον αγοραστή μέσω αντιτίμου ή ειδικής συμφωνίας. Αυτή η διάρκεια αναφέρεται ρητά στο έντυπο εγγύησης που συνοδεύει κάθε μηχάνημα.
 
2. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων στις 7 ημέρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών το hellaseshop.gr δεσμέυεται να δώσει στον πελάτη προιόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής.
 
5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη του φορητού Η/Υ καθώς και κάθε οθόνης προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής η αντικατάστασης της οθόνης.
 
 
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση
 
1. Δεν καλύπτει προβλήματα software, viruses, ή προβλήματα λειτουργικού
 
2. Δεν καλύπτεται η μπαταρία στους φορητούς υπολογιστές (Laptop).
 
3. Δεν καλύπτει το κόστος αλλαγής τροφοδοτικού σε φορητούς υπολογιστές (Laptop) καθώς και σε σταθερούς υπολογιστές (Desktop) και περιφερειακά σε περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε υπερφόρτωση λόγω προβλημάτων στην τάση του δικτύου παροχής ενέργειας ή βραχυκυκλώματος (πχ. Διακοπές ρεύματος, Κεραυνοί, κλπ).
 
3. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις του PCFACTORY για την επισκευή και επιστροφή του προϊόντος, εκτός από την περίπτωση που το προϊόν φτάσει στον καταναλωτή με βλάβη κατά την παραλαβή.
 
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση, ρίψη υγρών, σπασμένα ή αλλοιωμένα πλαστικά μέρη κ.τ.λ.
 
 
Δεδομένα και απώλεια:
 
1. Πριν την παράδοση μιας μονάδας για επισκευή ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας (Backup) για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
 
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου το PCFACTORY υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η εταιρία να έχει ευθύνη για αυτά.
 
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του Η/Υ.
 
4. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
Translate »